Wojciech Tylek

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD u dorosłych Kraków – oferuję całościową diagnostykę i dalszy proces terapii ADHD u dorosłych. Diagnoza ADHD u dorosłych online. Diagnozę ADHD przeprowadzam również w formie online. Test MOXO Kraków.

Jak wygląda proces diagnozy ADHD u osób dorosłych?

Umówienie terminu wizyty

Umówienie wizyty poprzez portal Znany Lekarz lub krótki kontakt telefoniczny (797 250 000) lub kontakt@zapytajpsychologa.pl

Wywiad psychologiczny

50 minut, na żywo lub online

Wywiad dotyczy bieżących trudności oraz rozwoju człowieka. Jeśli osoba biorąca udział w diagnozie posiada jakieś opinie, świadectwa, dokumentację z okresu edukacji przedszkolnej czy szkolnej proszę o ich dostarczenie, by zebrać możliwie dużo danych. Wywiad trwa 50 minut.

Test MOXO

30 minut, online

Spotkanie z wykorzystaniem testu MOXO, które odbywa się w formie online. Test MOXO to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD. MOXO mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla następujących wskaźników (odpowiadających każdemu z podstawowych symptomów ADHD) uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności.

Wywiad diagnostyczny

ok. 2 godziny, na żywo lub online

Wywiad diagnostyczny z wykorzystaniem ustrukturyzowanego wywiadu służącego diagnozie ADHD u osób dorosłych. W wywiadzie, poza osobą zainteresowaną diagnozą może brać udział bliska osoba – partner/ka, rodzic, rodzeństwo. Obecność trzeciej osoby służy poszerzeniu perspektywy diagnostycznej i możliwości zebrania dodatkowych informacji. Jest to forma przydatna, jednak nie jest niezbędna do przeprowadzenia procesu. Kluczowym jest dla mnie to, by osoba biorąca udział w diagnozie mogła czuć się możliwie bezpiecznie i swobodnie. Istnieje możliwość, by bliska osoba dołączyła w trakcie wywiadu, może się także połączyć telefonicznie lub w formie wideorozmowy. Pod koniec wizyty podsumowuje wszystkie zebrane informacje, odnosząc je do kryteriów diagnostycznych w DSM-V oraz ICD-11. Po przeanalizowaniu wyników informuję badanego o wynikach. Spotkanie trwa ok. 2 godziny.

Wydanie pisemnej opinii na życzenie badanego (dodatkowo płatne)

Czas oczekiwania 2 tygodnie

Na podstawie wyników spotkań przygotowuję dokument opisujący proces diagnostyczny oraz jego rezultaty. W przypadku rozpoznania konkretnych trudności uwzględniam w nim zalecenia do dalszej pracy.

Call Now Button